O nama

Tvrtka SCOLOPAX j.d.o.o. posluje od ožujka 2014. godine. Smješteni smo na adresi Borlin 45 u Karlovcu. Višegodišnje iskustvo vlasnika tvrtke na poslovima izrade studija, planova i analiza gospodarenja prirodnim resursima rezultiralo je osnivanjem tvrtke za pružanje usluga iz iste domene.

Ekološka osviještenost te racionalno, učinkovito i potrajno gospodarenje prirodnim resursima su temelj za donošenje kvalitetnih rješenja korisnicima naših usluga.

Šljuka - kraljica lova

Zašto se zovemo scolopax i što ta riječ znači?

Među lovcima znalcima šljuka bena predstavlja vrhunski lov; spretnost lovca šljukara i izvrsno obučenog psa ptičara garantiraju dane lovnog užitka o kojima se često i satima raspravlja.

Preslikano u poslovni svijet, značilo bi: "Ustrajati na svom putu i tisuće kilometara do cilja, koristeći svoje sposobnosti koje nam je podarila priroda". Biti uvijek spreman; osluškivati, gledati, pravovremeno reagirati i doći do krajnjeg cilja uz naše temeljne vrijednosti.

Scolopax rusticola L. je latinski naziv za šljuku benu, selicu prolaznicu koja se na području Hrvatske, prema Zakonu o lovstvu, svrstava u sitnu pernatu divljač. Prema Pravilniku o lovostaju, sezona lova na šljuke je od 1. listopada do 28. ili 29. veljače.

Zovu je još i šumska šljuka, kljunača, kokoška, kokočka, podlešnjak, bačura, banjura itd.

Za svoje stanište bira vlažna šumska tla, a razlog je njezin specifičan način ishrane. Naime, šljuka pri traženju hrane svojim dugim kljunom buši i prevrće tlo u potrazi za gujavicama, ličinkama i kukcima, što ne bi bilo moguće na suhim i tvrdim podlogama. Još se u starim lovačkim knjigama može uočiti fas­ciniranost tadašnjih stručnjaka načinom na koji šljuka dolazi do plijena - nogama i krilima često zna udarati po tlu i otpalom lišću, nakon čega se ukipi, osluškujući kretanje plijena u bijegu.

Tijekom proljetnih i jesenskih seoba šljuke se zadržavaju kraće vrijeme i u našim lovištima; prve šljuke pojavljuju se početkom ožujka, vrhunac njihove brojnosti pada na Josipovo (oko 19. ožujka) te se zadržavaju sve do polovice travnja.

Bojom perja stapa se s prirodom, koristi razne trikove za izbjegavanje lovaca, kao trčanje po tlu, niski let, brzi let s naglim promjenama smjera itd. Osjetila su joj najbolja zaštita: oči smještene visoko na glavi omogućuju joj vidno polje od gotovo 360° i jako dobro razvijen sluh, kojima rano mogu otkriti približavanje psa i lovca.

Lov na šljuku je među lovcima izuzetno cijenjen zbog svoje dinamike, zahtjevnosti i spretnosti lovca, i zato šljuka s pravom nosi naziv "Kraljica lova".

Ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo Ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo Ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo

Tomislav Šćulac, vlasnik i direktor

OBRAZOVANJE I POSLOVI

 

3. 2014. - danas

Direktor, vlasnik tvrtke Scolopax j.d.o.o.

 

2. 2014. - danas; Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac

Nastavnik stručnih predmeta iz područja šumarstva

 

1. 2012 - 2. 2014.; Pro Silva d.o.o. za gospodarenje šumama, Zagreb

Voditelj projekata (lovstvo), Stariji suradnik (uređivanje šuma)

Izrada lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja i programa zaštite divljači, stručni poslovi na provođenju lovnogospodarskih osnova; Inventarizacija šuma, planovi upravljanja šumama - nadziranje i provođenje terenskih radova i obrada podataka, suradnik na izradi studija i procjena utjecaja na okoliš; GIS: digitalizacija, kartografija, fotointerpretacija

 

4. 2008. - 12. 2011.; Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb

Suradnik u Zavodu za prirodne resurse, Odjel za šumarstvo

Inventarizacija šuma, planovi upravljanja šumama - nadziranje i provođenje terenskih radova i obrada podataka, izrada lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja i programa zaštite divljači, stručni poslovi na provođenju lovnogospodarskih osnova, suradnik na izradi studija i procjena utjecaja na okoliš; GIS: digitalizacija, kartografija, fotointerpretacija

 

2007.; Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Diplomirani inženjer šumarstva

USAVRŠAVANJA I ČLANSTVA

 

2011. Zagreb, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo, br. upisa 1056

 

2012. Karlovac, Hrvatski lovački savez

Ocjenjivač trofeja divljači

 

2015. Karlovac, Hrvatski lovački savez

Ovlaštenje za prvi pregled odstrijeljene divljači, br. 063

 

Član županijskog povjerenstva za ocjenjivanje trofeja divljači

Član izvršnog odbora u Lovačkom društvu „Družac“ Bosiljevo

 

Lovačko odlikovanje III. reda

 

Članstva u profesionalnim organizacijama:

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

 

Članstva u nacionalnim organizacijama:

Hrvatski lovački savez

Hrvatski kinološki savez

Hrvatski pčelarski savez

OBRAZOVANJE I POSLOVI

 

3. 2014. - danas

Direktor, vlasnik tvrtke Scolopax j.d.o.o.

2. 2014. - danas; Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac

Nastavnik stručnih predmeta iz područja šumarstva

1. 2012 - 2. 2014.; Pro Silva d.o.o. za gospodarenje šumama, Zagreb

Voditelj projekata (lovstvo), Stariji suradnik (uređivanje šuma)

Izrada lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja i programa zaštite divljači, stručni poslovi na provođenju lovnogospodarskih osnova; Inventarizacija šuma, planovi upravljanja šumama - nadziranje i provođenje terenskih radova i obrada podataka, suradnik na izradi studija i procjena utjecaja na okoliš; GIS: digitalizacija, kartografija, fotointerpretacija

4. 2008. - 12. 2011.; Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb

Suradnik u Zavodu za prirodne resurse, Odjel za šumarstvo

Inventarizacija šuma, planovi upravljanja šumama - nadziranje i provođenje terenskih radova i obrada podataka, izrada lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja i programa zaštite divljači, stručni poslovi na provođenju lovnogospodarskih osnova, suradnik na izradi studija i procjena utjecaja na okoliš; GIS: digitalizacija, kartografija, fotointerpretacija

2007.; Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Diplomirani inženjer šumarstva

USAVRŠAVANJA I ČLANSTVA

 

2011. Zagreb, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo, br. upisa 1056

 

2012. Karlovac, Hrvatski lovački savez

Ocjenjivač trofeja divljači

 

2015. Karlovac, Hrvatski lovački savez

Ovlaštenje za prvi pregled odstrijeljene divljači, br. 063

 

Član županijskog povjerenstva za ocjenjivanje trofeja divljači

Član izvršnog odbora u Lovačkom društvu "Družac" Bosiljevo

 

Lovačko odlikovanje III. reda

 

Članstva u profesionalnim organizacijama:

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

 

Članstva u nacionalnim organizacijama:

Hrvatski lovački savez

Hrvatski kinološki savez

Hrvatski pčelarski savez

PREGLED REFERENCI:

Program gospodarenja šumama šumoposjednika (39)

Izvršenje radova, nadzor, organiz. prodaje drvnih poluproizvoda (2)

Program gospodarenja lovištem (44)

Provedba lovnogospodarske osnove (6)

Studija utjecaja na okoliš (14)

Procjena utjecaja na okoliš (15)

Ocjena prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu (4)

Izvješće o stanju okoliša (2)

Program zaštite okoliša (3)

Morfometrijska analiza listova (1)

Krajobrazna i biološka raznolikost u službi održivog razvoja (1)

Erasmus+, European school partnership for sustainability (1)

Očuvanje prirode
 

Početna   |   Usluge   |   Partneri   |   Tvrtka   |   Pitanja i odgovori   |   Kontakt