Usluge

 

Gospodarsko korištenje prirodnih dobara

Gospodarenje lovištem i divljači

Lovni turizam

Gospodarenje šumama

Poljodjelstvo i stočarstvo

GIS digitalizacija, fotointerpretacija, analize, kartografija

Programi gospodarenja, stručne podloge i elaborati

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

Usluge

Gospodarsko korištenje prirodnih dobara

Gospodarenje lovištem i divljači

Lovni turizam

Gospodarenje šumama

Poljodjelstvo i stočarstvo

GIS digitalizacija, fotointerpretacija, analize, kartografija

Programi gospodarenja, stručne podloge i elaborati

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

Lovstvo


Srnica

GOSPODARENJE LOVIŠTEM I DIVLJAČI

LOVNI TURIZAM

 

Izrada lovnogospodarskih osnova

Provođenje, kontrola i nadzor provođenja propisa lovnogospodarske osnove

Izrada potrebne dokumentacije i elaborata pri provođenju lovnogospodarske osnove

Planiranje smjernica za kvalitetnije gospodarenje

Izrada karte lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata te postera za lovačke kuće

Izrada karte lovišta za GPS

Bonitiranje područja za određenu vrstu divljači

Utvrđivanje vrijednosti lovišta

Ocjenjivanje trofeja

Savjetovanje u gospodarenju, ulaganju u divljač i lovište

Usluge u lovnom turizmu

Šumarstvo


Šuma

GOSPODARENJE ŠUMAMA

 

Procjene ekonomske vrijednosti šuma (drvna masa i šumsko zemljište)

Procjena općekorisnih funkcija šuma

Procjena opasnosti šuma od požara

Procjena i planiranje otvorenosti šuma

Projektiranje protuerozijske zaštite, projektiranje protupožarne zaštite

Praćenje zdravstvenog stanja šumskih ekosustava

Poljoprivreda


Istarsko govedo

POLJODJELSTVO I STOČARSTVO

 

Procjena pogodnosti određenog područja za poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju

Bonitiranje poljoprivrednog zemljišta

Inventarizacija područja u poljoprivrednoj proizvodnji

GIS


raster-vektor analize

ANALIZE I IZRADA PRILOGA

 

Raster-vektor analize

Ekspertna vizualna interpretacija ortofoto snimaka

Fotointerpretacija

Modeliranje gustoće bioloških populacija u prostoru i vremenu

Proračun parametara produktivnosti i zdravstvenog statusa šuma

Izrada priloga

Izrada planova


Pogled na Konavosko polje i Snježnicu

PROGRAMI GOSPODARENJA

STRUČNE PODLOGE

ELABORATI

 

Idejna rješenja

Izrada planova gospodarenja prirodnim resursima

Stručni nadzor tijekom izvođenja radova

Analiza i vrednovanje biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti

Savjetodavna podrška u projektiranju infrastrukturnih i industrijskih objekata s namjerom minimalnog utjecanja na biološku i krajobraznu raznolikost

Izrada katastara otpada

Osiguranje kvalitete

Hortikultura


uređenje i održavanje krajolika

USLUŽNE DJELATNOSTI UREĐENJA I ODRŽAVANJA KRAJOLIKA

 

Projektiranje i oblikovanje parkovnih površina

Praćenje stanja vegetacije u urbanim područjima

Utvrđivanje krajobrazne raznolikosti

Nabava sadnog materijala

Izvođenje radova

Izdavaštvo


tiskanje brošura, karata, kataloga

IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Priprema za tiskanje

Tiskanje brošura, karata, postera, plakata, reklamnih kataloga, prospekata, oglasa i drugih tiskanih komercijalnih publikacija

Umnožavanje snimljenih zapisa

Marketing


ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I ISPITIVANJE JAVNOGA MNIJENJA

U izradi.

 

Početna   |   Usluge   |   Partneri   |   Tvrtka   |   Pitanja i odgovori   |   Kontakt